معرفی مرکز توانبخشی شهید آیت اله صدوقی

 

 

این مرکز در سال 1369 توسط سازمان مسکن و شهر سازی بنا گردید و کار خود را از سال 1371 بطور رسمی شروع کرد.تا بهمن ماه 1371 زیر نظر اداره بهزیستی بوده و در راستای طرح کاهش تصدی گری دولت واگذاری ارگانهای دولتی به بخش خصوص در اواخر بهمن 1378به شرکت بوعلی واگذار گردید ولی به علت مخارج سنگین و عدم توانایی شرکت مذکور در مهرماه سال 1380 به انجمن خیریه حضرت قمر بنی هاشم(ع) نجف آباد واگذار شد.