اقدامات انجام شده در مرکز توانبخشی شهید آیت اله صدوقی

 

تعویض کلیه تخت ها، محفه، تشک، راه اندازی سالن سینمایی جهت معلولین ذهنی، زیبا سازی بخش ایزوله باسنگ کاری و سرامیک کلیه دستشویی معلوین، نصب پده ها جهت کنترل ورود هوای سرد سالن فیزیوتراپی، بازیهای یارانه ای، اعزام به اردوهای دسته جمعی از قبیل سفر زیارتی به مشهد مقدس طی دو مرحله با قطار و هواپیما به همراه معلولین جسمی حرکتی ، پدر یارها و خانواده پدر یارها ، احداث سالن آب درمانی جهت سرعت بخشیدن به درمان و کنترل بیماریهای جسمی و حرکتی و مجهز نمودن بخش رختشویخانه در محیطی وسیع، نور پردازی اطراف مرکز.

 

بخش آموزشگاه روزانه:

تشکیل گروه های ورزشی در سطح ابتدایی و شرکت در مسابقات ورزشی توانخواهان ذهنی در سطح استان و کسب مدال و همچنین تشکیل گروه نمایش فردوس و شرکت در مسابقات نمایشی معلولین آفتاب.

برگزاری نمایشگاه آثار دستی توانخواهان در سطح استان و شهرستان

 

طرحهای اجرا شده در مرکز توانبخشی شهید آیت اله صدوقی :

 

بخش شبانه روزی

1-اعزام گروهی از توانخواهان جسمی حرکتی به کربلای معلی

2- احداث سالن غذاخوری بیماران

3-افتتاح واحد آب درمانی

4- تکمیل تجهیزات وفعال نمودن واحد فیزیوتراپی

 

بخش آموزشگاه روزانه

 

تغییر و تحول در کارگاه های حرفه آموزی و ارائه کارهای عملی نو و درخشش در سطح استان و حتی کشور تا همانند قبل برگ زرینی در تاریخ توانبخشی های کشور باشد و بتواند خدمتی شایسته به جامعه ارائه نمایید