آغاز عملیات بتن مگر

 

در تاریخ 97/11/23 عملیات بتن مگر پروژه عظیم مرکز دیالیز 56 تختخوابی انجمن خیریه حضرت قمر بنی هاشم(ع) شروع گردید.

در مرحله تجهیز کارگاه مقدار 600 تن بتن مصرف می شود.