مراحل ساخت مرکز دیالیز 56 تختخوابی انجمن خیریه حضرت قمر بنی هاشم(ع)