دسته: گزارش ها

شصت و هفتمین جلسه آموزشی و درمانی خیرین انجمن خیریه حضرت قمر بنی هاشم(ع)گزارش تصویری از شصت و هفتمین جلسه خیرین صبح چهارشنبه انجمن خیریه بهداشتی درمانی حضرت قمر بنی هاشم(ع) این هفته مورخ 98/07/10 ساعت 6 صبح با حضور سرکار خانم دکتر آلاله قیصری فوق تخصص داخلی کلیه اطفال