دسته: گزارش ها

هفتاد و پنجمین جلسه خیرین صبحهای چهارشنبه انجمن خیریه بهداشتی درمانی حضرت قمر بنی هاشم(ع)

گزارش تصویری از هفتادو پنجمین جلسه خیرین صبحهای چهارشنبه انجمن خیریه بهداشتی درمانی حضرت قمر بنی هاشم(ع)

این هفته مورخ 98/11/30 با حضور سرکار خانم دکتر زینب امیرخانی متخصص پزشکی هسته ای