دسته: گزارش ها

مقابله با ویروس کرونا

 
انجمن خیریه حضرت قمر بنی هاشم(ع) در مقابله با ویروس کرونا روزانه سه مرتبه کل ساختمان اداری انجمن و همچنین درمانگاه خیریه حضرت قمر بنی هاشم(ع) و سرویس ایاب و ذهاب بیماران دیالیزی و آمبولانس انجمن خیریه را کاملا ضدعفونی می کند و کلیه کارمندان و پرسنل نیز با رعایت نکات بهداشتی به مراجعین محترم خدمات ارائه میدهند.