دسته: گزارش ها

توزیع موادغذایی به مناسبت فرارسیدن عیدنوروز بین بیماران تحت پوشش انجمن خیریه حضرت قمر بنی هاشم(ع)

توزیع بیش از 2000 سبد ارزاق  در اسفندماه 1398 بین  بیماران تحت پوشش انجمن خیریه حضرت قمر بنی هاشم(ع)

اگر مهربان دلی؛ مهر و نان ده