بازدید خادمین حرم مطهر حضرت معصومه (س) از انجمن خیریه حضرت قمر بنی هاشم(ع)


در تاریخ 96/5/3 همزمان با سالروز میلاد بانوی قدسیه مطهره حضرت فاطمه معصومه(س) و روز ملی دختر خادمین حرم حضرت معصومه (س) مهمان انجمن خیریه حضرت قمر بنی هاشم(ع) نجف آّباد بودند که در این دیدار مدیرعامل انجمن خیریه حضرت قمر بنی هاشم (ع) آقای علی سلیمان نژاد گزارش و شرح حالی از انجمن خیریه را برای مهمانان عزیز بازگو کردند. 


سپس نماینده آستان مقدس حضرت معصومه(س) جناب حاج آقا شفیعی سخنانی در مدح و ثنای آن حضرت ایراد نمودند و خادمین هدیه متبرکه آن حضرت را بین کارمندان و بیماران توزیع نمودند و سپس پرچم مطهر گنبد و بارگاه حضرت معصومه (س) بین کارمندان و بیماران و مراجعین جهت تیمم و تبرک گردانده شد.خادمین حرم حضرت معصومه(س) از قسمتهای مختلف انجمن خیریه بازدید نمودند و سپس نماز جماعت ظهر و عصر به امامت حاج آقا شفیعی خادم حضرت معصومه (س) اقامه گردید.

 

 

پس از بازدید از انجمن خادمین آن حضرت مهمان مرکز توانبخشی جامع شهید آیت اله صدوقی امیرآباد شدند و از بخشهای مختلف آن مرکز بازدید نمودند و پرچم مقدس و مطهر حرم حضرت معصومه(س) بین معلولین و پدریاران و کارمندان آن مرکز به نیت تیمم و تبرک گردانده شد و معلولین به نیت شفای خود و همه بیماران آن پرچم را بوسیدند.