بازدید جناب آقای مهندس محمود حجتی وزیر محترم جهاد کشاورزی از انجمن خیریه حضرت قمر بنی هاشم(ع)

 

امروز شنبه مورخ97/07/21 جناب آقای مهندس محمود حجتی وزیر محترم جهاد کشاورزی و هیئت همراه از انجمن خیریه حضرت قمر بنی هاشم(ع)نجف آباد بازدید نمودند.