بازدیدمدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان از انجمن خیریه حضرت قمر بنی هاشم(ع)گزارش تصویری بازدید مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان جناب آقای اعتدادی به همراه مدیر برنامه ریزی و روابط عمومی کل آموزش و پرورش استان اصفهان جناب آقای ممیز و هیئت همراه از انجمن خیریه حضرت قمر بنی هاشم(ع) شهرستان نجف آباد و مرکز پزشکی تخصصی حضرت قمر بنی هاشم (ع) و مرکز دیالیز 56 تختخوابی در حال ساخت.