دسته: خدمات

ایاب و ذهاب بیماران تحت پوشش انجمن خیریه حضرت قمر بنی هاشم (ع)

 

انجمن خیریه حضرت قمر بنی هاشم (ع)  جهت  ایاب و ذهاب بیماران دیالیزی تحت پوشش خود در سه نوبت به صورت رایگان با یک دستگاه آمبولانس به مرکز دیالیز حضرت ابوالفضل (ع) نجف آباد ( واقع در خیابان 17 شهریور جنب بیمارستان شهید محمد منتظری )  در حال ارائه خدمات رسانی  به این بیماران می باشد.

 

آمبولانسهای انجمن خیریه حضرت قمر بنی هاشم (ع) جهت ایاب و ذهاب بیماران و اعزام  آنها به  بیمارستانها و مراکز درمانی اصفهان  و سایر شهرستانها استفاده می شود .