خیریه قمر بنی هاشم (ع) | خیریه | فعالیت های بشردوستانه | کمک و نیکوکاری

میخواهم با انجمن آشنا شوم

برای آشنایی با انجمن خیریه و فعالیتها و عملکرد آن در   اینجا   جستجو کنید.

انجمن چگونه به من کمک می کند؟

چگونگی ارائه خدمات انجمن خیریه به بیماران صعب العلاج و نیازمند و خانواده آنها را در   اینجا   جستجو کنید.

من چگونه می توانم به انجمن خیریه کمک کنم؟

چگونگی کمک به انجمن خیریه را در   اینجا   جستجو کنید.

آشنایی با مرکز توانبخشی شهید صدوقی

برای اشنایی با مرکز و فعالیتهای آن در  اینجا  جستجو کنید.

معرفی کلی خیریه قمر بنی هاشم (ع)

سنگ بنای انجمن خیریه حضرت قمربنی هاشم(ع) را رادمردیها و جوانمردیهای انسانهائی با ایمان به وجود آورده که همه از صدق دل و خلوص ایمان و استعانت از نام بزرگ اسوه جوانمردی و شهامت و شهادت حضرت ابوالفضل العباس(ع) تلاش کردند تا به یاری محرومان و نا امید انسانهائی بشتابند که از همه کس و همه چیز جز رب خالق بریده بودند و چه خوش بنیان نهادند این رفیع کاخ بلند انسان دوستانه را. بنایی که با استواری ایمان بنا شد و خداوند بزرگ حافظ آن بانیان خیر است.

انجمن خیریه حضرت قمر بنی هاشم(ع) در سال 1376با حضور 26 نفر از افراد خیر و متعهد شهر که به عنوان هیات امناء می باشند افتتاح گردیده و در تاریخ 1378/03/06 تحت شماره ثبت 52 در اداره ثبت اسناد شهرستان نجف آباد به ثبت رسید. لازم به ذکر است که فعالیت هیات امناء به صورت افتخاری می باشد.

ادامه مطلب

گزارش

اعزام مددجویان مرکز توانبخشی شهید آیت اله صدوقی به مشهد مقدس

اعزام مددجویان مرکز توانبخشی شهید آیت اله صدوقی به مشهد مقدس

در تاریخ 95/07/26 تعدادی از مددجویان جسمی حرکتی مرکز توانبخشی شهید آیت اله صدوقی امیر آباد به همت…
ششمین جلسه آموزشی درمانی انجمن خیریه حضرت قمر بنی هاشم (ع)

ششمین جلسه آموزشی درمانی انجمن خیریه حضرت قمر بنی هاشم (ع)

ششمین جلسه خیرین انجمن خیریه آموزشی درمانی انجمن خیریه حضرت قمر بنی هاشم (ع) روز چهارشنبه مورخ…
دیدار اعضاء هیات مدیره انجمن خیریه حضرت قمر بنی هاشم(ع) از موسسه خیریه امداد سالمندان نجف آباد

دیدار اعضاء هیات مدیره انجمن خیریه حضرت قمر بنی هاشم(ع) از موسسه خیریه امداد سالمندان نجف آباد

در تاریخ 95/07/07 اعضاء هیات مدیره انجمن خیریه حضرت قمر بنی هاشم(ع) از موسسه خیریه امداد سالمندان…
پنجمین جلسه آموزشی درمانی خیرین انجمن خیریه حضرت قمر بنی هاشم(ع)

پنجمین جلسه آموزشی درمانی خیرین انجمن خیریه حضرت قمر بنی هاشم(ع)

پنجمین جلسه آموزشی درمانی انجمن خیریه حضرت قمر بنی هاشم(ع) در تاریخ1395/06/31 ساعت 6:30 صبح با حضور…
مراسم تجلیل از زحمات و خدمات پزشکان ارجمند استان اصفهان و شهرستان نجف آباد

مراسم تجلیل از زحمات و خدمات پزشکان ارجمند استان اصفهان و شهرستان نجف آباد

در تاریخ95/06/11 انجمن خیریه حضرت قمر بنی هاشم (ع) به مناسبت روز پزشک و روز داروسازی مراسمی به…
چهارمین جلسه آموزشی و درمانی خیرین انجمن خیریه حضرت قمر بنی هاشم(ع)

چهارمین جلسه آموزشی و درمانی خیرین انجمن خیریه حضرت قمر بنی هاشم(ع)

چهارمین جلسه آموزشی درمانی انجمن خیریه حضرت قمر بنی هاشم (ع) روز چهارشنبه مورخ 95/06/17ساعت 6:15…

فیلم

یادی از بنیان گذاران

یادی از بنیان گذاران

یادی از اعضاء هیات امناء انجمن خیریه حضرت قمر بنی هاشم (ع) که خاطراتشان برجای مانده است