مرجع عالیقدر حضرت آیت الله سید علی سیستانی

سید علی سیستانی در روز 9 ربیع الاول 1349 ق در شهر مقدس مشهد متولد شد و پدرش به میمنت نام جدش،ایشان را علی نام نهاد. نام پدر گرامیشان  مرحوم سید محمد باقر و نام جد ایشان که از بزرگان علم و زهد  بوده سید علی می باشد. خاندان ایشان که از سادات حسینی می باشند در عهد صفوی در اصفهان می زیستند.

در سال 1368 ق وی به شهر مقدس قم مهاجرت کرد و از محضر مرجع بزرگ آیت اله بروجردی در فقه و اصول بهره فراوان برد. در سال 1371 ق آیت اله سیستانی از قم به نجف اشرف مهاجرت کرد. که در روز اربعین حسینی وارد کربلا شد آیت اله سیستانی در سال 1380 ق تصمیم رجوع به موطن خود مشهد گرفت و چون تصور می کرد که در آنجا مستقر خواهد شد، از اینرو اساتیدشان آیت اله خوئی و شیخ حسین حلی رسیدن به درجه اجتهاد را برای او مکتوب کردند.