مرجع عالیقدر حضرت آیت اله العظمی محفوظی

آیت اله عباس محفوظی در سال 1307 هجری شمسی در یکی از روستاهای شهرستان رودسر و در میان خانواه ایمذهبی و دوستدار خاندان پاک پیامبر(ص) به دنیا آمد. تولد او با شب ولادت حضرت ابوالفضل العباس (ع)  مصادف شده بود. پدرش پیشه کشاوزی داشت و گاه نیز به تجارت می پرداخت.

فعالیتهای علمی و فرهنگی :

آیت اله  عباس محفوظی  تا به امروز ، تلاشهای فرهنگی بسیاری را به انجام رسانده است. او که از نخستین سالهای تحصیل به تدریس می پرداخته ؛ بارها و بارها کتب دوره مقدمات و سطح را به طلاب بسیاری را از درس و اخلاق خود بهره مند  می سازد. او در زمینه علوم عقلی نیز به تدریس کتب فلسفی ، از جمله شرح منظومه سبزواری پرداخته است که این تدریس ، تا هم اکنون نیز ادامه دارد. همچنین وی کتابی در زمینه ولایت فقیه نگاشته است و کتابهای بسیاری نیز در دست چاپ دارد.