شماره حسابهای انجمن خیریه حضرت قمر بنی هاشم (ع)

 

خیراندیش محترم شما می توانید کمکهای نقدی خود را از طریق شماره حسابهای ذیل به  حساب خیریه واریز نمائید:

 

ملی سیبا                                           0104148872006                              
 
 صادرات سپهر   0103332936002  
 کشاورزی    260645011
 
     

 پرداخت از طریق دستگاههای خود پرداز ATM و بانکداری الکترونیک به وسیله کارتهای بانکی عضو شتاب امکان پذیر می باشد: 

 شماره کارت بانک صادرات         6037691199507724  

 

 شماره کارت بانک ملی           6037991199518386