مرجع عالیقدر حضرت آیت اله العظمی صافی گلپایگانی

حضرت آیت اله العظمی شیخ لطف اله صافی گلپایگانی در سال 1297 در گلپایگان دیده به جهان گشود. والد ایشان مرحوم آیت اله آخوند ملا محمد جواد صافی از علمای زمان و صاحب  تالیفات ارزشمندی در فقه، اصول ، کلام، اخلاق، شرح و تفسیر اجادیث بودند. والده مکرمه ایشان بانوی فاضله و شاعره دختر مرحوم آیت اله آخوند ملا محمد علی هم حجره و هم بحث مرحوم آیت اله میرزای شیرازی بودند.

از اساتید مهم آن بزرگوار در قم :مراجع تقلید، ایات عظام سید محمد تقی خوانساری ،حجت ، صدر ، بروجردی و در نجف : آیات عظام؛ شیخ محمد کاظم شیرازی سید جمال الدین گلپایگانی و شیخ محمد علی کاظمی را می توان نام برد.ایشان بخاظر نوشتن کتاب التعزیر انواعه و ملحقانه که یک کتاب فقهی است  برنده کتاب سال جمهوری  اسلامی و به خاطر نوشتنکتاب پرتوی از عظمت حسین، برنده کتاب سال ولایت ، گردیده اند. معظم له همچنین به دلیل نوشتن همین کتاب در سال 1381 به عنوان خادم برگزیده فرهنگ مکتوب عاشورا از سوی وزارت ارشاد شناخته شدند.