بازدید ریاست کمیته امداد شهرستان نجف آباد از انجمن خیریه حضرت قمر بنی هاشم(ع)


گزارش تصویری بازدید ریاست کمیته امداد امام(ره) شهرستان نجف آباد جناب آقای علی طالبی و هیئت همراه از انجمن خیریه حضرت قمر بنی هاشم(ع) شهرستان نجف آباد روز یکشنبه مورخ 98/04/30