بازدید جناب سرهنگ حسین زاده جانشین محترم فرماندهی نیروی انتظامی استان اصفهان از انجمن خیریه حضرت قمر بنی هاشم(ع)

 


گزارش تصویری بازدید جانشین محترم فرماندهی نیروی انتظامی استان اصفهان جناب آقای سرهنگ حسین حسین زاده به همراه ریاست محترم نیروی انتظامی شهرستان نجف آباد جناب آقای سرهنگ باباکلانی از انجمن خیریه حضرت قمر بنی هاشم(ع) شهرستان نجف آباد و مرکز پزشکی تخصصی حضرت قمر بنی هاشم (ع) و مرکز دیالیز 56 تختخوابی در حال ساخت روز چهارشنبه مورخ 98/05/16 .