هفتاد و سومین جلسه خیرین صبحهای چهارشنبه انجمن خیریه بهداشتی درمانی حضرت قمر بنی هاشم(ع)


گزارش تصویری از هفتادو سومین جلسه خیرین صبحهای چهارشنبه انجمن خیریه بهداشتی درمانی حضرت قمر بنی هاشم(ع)

 این هفته مورخ 98/11/02  با حضور سرکار خانم دکتر رضوان صالحی دوست فوق تخصص غدد