بازدید مدیرعامل محترم انجمن خیریه حضرت ابوالفضل(ع) و انجمن خیریه تالاسمی اصفهان از انجمن خیریه حضرت قمر بنی هاشم(ع)نجف آباد
روز شنبه مورخ 1400/04/12 بازدید مدیر عامل محترم انجمن خیریه حضرت ابوالفضل(ع)اصفهان جناب حاج آقا دردشتی و مدیر عامل محترم انجمن تالاسمی اصفهان جناب حاج آقا حقایق به همراه تنی چند از اعضاء هیات مدیره هر دو انجمن و جمعی از خیرین و نیکوکاران عزیز، از انجمن خیریه و مرکز پزشکی حضرت قمر بنی هاشم (ع) نجف آباد و همچنین مرکز توانبخشی شهید آیت الله صدوقی نجف آباد و برگزاری جلسه این عزیزان با جناب آقای حاج علی سلیمان نژاد مدیر عامل محترم انجمن خیریه حضرت قمر بنی هاشم (ع) نجف آباد در خصوص ترمیم و بازسازی بخش ۳ مرکز توانبخشی شهید آیت الله صدوقی نجف آباد که با مساعدت و همکاری این عزیزان و جمعی از خیرین عزیز در حال انجام است و به یاری خدا پیشرفت قابل توجهی داشته است.