هفتاد و دومین جلسه خیرین صبحهای چهارشنبه انجمن خیریه بهداشتی درمانی حضرت قمر بنی هاشم(ع)


  


گزارش تصویری از هفتاد و دومین جلسه خیرین صبحهای چهارشنبه انجمن خیریه حضرت قمر بنی هاشم(ع) نجف آباد چهارشنبه این هفته مورخ 98/10/18 با حضور جناب آقای دکتر علیرضا فدائی پیرامون پیشگیری به موقع از سرطان