مراسم تودیع و معارفه جناب آقای دکتر کاظمیون مدیریت جدید مرکز شهید صدوقی

روز چهارشنبه مورخ 95/5/13ساعت 8 صبح جلسه ای در مرکز توانبخشی شهید آیت اله صدوقی امیرآباد با حضور اعضاء هیت مدیره انجمن خیریه حضرت قمر بنی هاشم (ع) و پرسنل مرکز شهید صدوقی برگزار گردید. دراین مراسم آقای علی سلیمان نژاد مدیرعامل انجن خیریه حضرت قمر بنی هاشم(ع) و آقای دکتر محمدحسن افلاکیان رئیس هیئت مدیره انجمن از زحمات چندین ساله سرکارخانم مهین بهجتی مدیریت سابق مرکز صدوقی تشکر و قدردانی نموده و برای ایشان آرزوی سلامتی و توفیق روزافزون داشتند. همچنین دراین جلسه جناب آقای دکتر فتح اله کاظمیون به عنوان مدیریت جدید مرکز شهید آیت اله صدوقی امیرآباد معرفی گردید.