بازدید خادمان امام رضا (ع) از مرکز توانبخشی شهید آیت اله صدوقی امیرآباد

 

با چشمانی اندوهگین نگاهی به پاهای بی توانش می کند که بر صندلی چرخ دار بیجان تکیه زده اند . شوق در دلش هر لحظه جوانه می زند . اما گوئی پاها از این شوق و این حس بی خبرند. تنها او نیست که تضاد بین پا و دل همه وجودش را فرا گرفته است. در این مرکز فراوانند این دل ها و این گونه پاها. هرکس به گونه ای در دنیای خویش فرورفته و گویی بند دل را آزاد کرده تا پرواز کند تا حرم دوست.

همه منتظرند، منتظر آمدن قدم هایی که عطری از امام رئوف با خود دارند. منتظر دست های مهربانی که قطعا بارها، پنجره فولاد یار را لمس کرده اند و حال عطر و بوئی از آن دیار برای این بیقراران آورده اند.

آنچه خواندید زبان حال مددجویان مرکز توانبخشی شهید صدوقی امیرآباد بود که یک روز را میزبان خادمان حرم مطهر آقا علی ابن موسی الرضا (ع) بودند. یکی از خادمان حرم امام رضا(ع) که 25 سال است به گفته خود نوکری امام هشتم را می کند فرمودند که 4 سال است برنامه ای تحت عنوان زیر سایه خورشید در حال اجراست. وی افزود این برنامه از طرف آستان قدس رضوی با هدف سفر به شهرهای مختلف کشور و همچنین کشورهای دیکر در حال اجراست. از چندتن از خادمان از حال و هوای سفرشان به اصفهان پرسیدیم آنها نیز ابراز داشتند : 4 سال سفر ما به شهرهای مختلف به یک طرف و بازدید از مرکز توانبخشی شهید صدوقی نیز طرف دیگر. به گفته یکی از این عزیزان پا درون هر اتاقی می گذاشتیم اشکمان جاری می شد . وی افزود این بیماران فرشتگانی هستند که ما باید ملتمس دعای آنان باشیم به خصوص عزیزانی که پرستاری و خدمت به این مریضان را بر عهده دارند ؛ بی شک نزد خدا بسیار عزیز تر هستند ؛ به گفته یکی دیگر از خدام با سفر به این مرکز ؛ قدری در فکر فرو رفتم و به این نتیجه رسیدم باید کمی در نگاهمان تجدید نظر کنیم. زیرا ما که خدام حرم هستیم این گونه بیماران و دیگر مردم به برکت امام رضا(ع) ما را ارج می نهند. پس باید بدانیم چه مسئولیت خطیری بر عهده داریم.