اعضاء هیئت مدیره انجمن خیریه حضرت قمر بنی هاشم (ع)

 
محمدحسن افلاکیان                                رئیس هیئت مدیره
علی سلیمان نژاد نائب رئیس هئیت مدیره و مدیرعامل
مرتضی معینی خزانه دار
علیرضا غیور عضو اصلی
محسن پیرمرادیان عضواصلی
محسن پوراسماعیلی عضو اصلی
ابراهیم شایان منشی
یداله صالحی بازرس اصلی
محمدرضا رستگاری بازرس علی البدل