اعضاء هیئت مدیره انجمن خیریه حضرت قمر بنی هاشم (ع)

 
جناب آقای دکتر محمدحسن افلاکیان                                رئیس هیئت مدیره
جناب آقای علی سلیمان نژاد نائب رئیس هئیت مدیره و مدیرعامل
جناب آقای حاج مرتضی معینی خزانه دار
جناب آقای دکتر علیرضا غیور عضو اصلی
جناب آقای حاج محسن پیرمرادیان عضواصلی
جناب آقای محسن پوراسماعیلی عضو اصلی
جناب آقای ابراهیم شایان منشی
جناب آقای حاج یداله صالحی بازرس اصلی
جناب آقای حاج محمدرضا رستگاری بازرس علی البدل