اساسنامه انجمن خیریه حضرت قمر بنی هاشم (ع)

فصل اول - کلیات و اهداف

 

ماده 1) نام

 

نام انجمن خیریه حضرت قمر بنی هاشم(ع) و در این اساسنامه بلحاظ رعایت اختصاراً انجمن خیریه نامیده می شود.

 

ماده 2) نوع فعالیت

 

کلیه فعالیتهای انجمن خیریه غیر سیاسی، غیر تجاری و غیر انتفاعی بوده وضمن رعایت کل قوانین جمهوری اسلامی ایران، دقیقاً طبق این اساسنامه فعالیت خواهد نمود. ضمناَ انجمن خیریه از نوع موسسات مذکور در بند الف ماده 2 آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجاری مصوب 5/5/1337 موضوع مواد 584 و 585 قانون تجارت تلقی می گردد.

 

ماده 3) محل

مرکز اصلی انجمن خیریه در استان اصفهان شهرستان نجف آباد به نشانی ابتدای بلوار آیت اله ایزدی ضلع شرقی پارک واقع است.و در صورت لزوم می تواند پس از موافقت مرجع صدور مجوز در سایر نقاط داخل یا خارج کشور شعبه، نمایندگی یا دفتر دایر نماید.

 

ماده 4) تابعیت

انجمن خیریه تابعیت جمهوری اسلامی ایران رادارد و کلیه اعضای آن التزام خود را به قانون اساسی و جمهوری اسلامی ایران اعلام می دارند و بنام انجمن خیریه حق فعالیت سیاسی له یا علیه افراد، احزاب و گروه های سیاسی نخواهند داشت.

 

ماده 5)

مدت فعالیت انجمن خیریه از تاریخ تاسیس برای مدت نامحدود می باشد.

 

ماده 6)

دارایی اولیه انجمن خیریه اعم از منقول و غیر منقول مبلغ ده میلیون ریال می باشد که توسط هیات موسس تماما پرداخت شده و در اختیار انجمن خیریه قرار گرفته است.

 

ماده 7)

هیات موسس عبارتند از 30 نفر از معتمدین شهر که به عنوان هیات امناء نیز تلقی می گردند.

 

ماده 8)

اهداف انجمن خیریه عبارتند از:

 

* فراهم نمودن تسهیلات لازم برای بیماران مبتلا به بیماریهای صعب العلاج کلیوی، قلب، سرطان ( در حال حاضر اولویت با بیماران کلیوی می باشد.) ودر صورت امکان برای سایر بیماران نیازمند و راهنمایی امور درمانی و بهداشتی.

 

* در صورت امکان کمک مالی به بیماران صعب العلاج نیازمند و خانواده مستمند آنها.

 

* ایجاد مجتمع های درمانی، بهداشتی ، بیمارستانی و توانبخشی.

 

* طبع ونشر بولتن، نشریه کتب پزشکی در همه زمینه ها وتهیه اسلاید، فیلم وآگهی های ارشاد عمومی جهت ارتقاء اطلاعات بیماران ومردم در حفظ بهداشت وپیشگیری از بروز بیماریها .

 

 

* ایجاد موسسات کاری و کارگاهی به منظور تامین نیازهای مالی انجمن و تحت پوشش قراردادن بیماران مبتلا به بیماریهای صعب العلاج، نیازمند و خانواده مستمند آنها.

 

ماده 9)

طرحها و برنامه ها و سایر اقدامات

طرح ها و برنامه ها و سایراقداماتی که در اساسنامه پیش بینی شده و به نحوی با وظایف یکی از وزارت خانه ها یا سازمانهای دولتی ارتباط دارد پس از کسب موافقت و بانظارت وزارتخانه ها یا سازمان دولتی ذیربط به مرحله اجرا درخواهد آمد.

 

ماده 10 )

فعالیت اعضاء اعم از هیئت موسس ، هیئت امناء ، هیئت مدیره ،مدیرعامل و قائم مقام وی و بازرسان افتخاری بوده و اعطای هر گونه تسهیلات از امکانات موسسه برای اعضاء ممنوع می باشد.

 

انجمن خیریه دارای هیئت مدیره ای مرکب از حداقل 7 نفر عضو اصلی و 2 نفر عضو علی البدل خواهد بود در صورتیکه درآمد و هزینه ها انجمن خیریه از طریق اعضاء تامین شود. این تعداد میتواند به سه نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی البدل تقلیل یابد.