یاد اعضاء هیات امناء انجمن خیریه حضرت قمر بنی هاشم (ع) که خاطراتشان برجای مانده است