دسته: گزارش ها

شصت و چهارمین جلسه خیرین صبح چهارشنبه انجمن خیریه حضرت قمر بنی هاشم(ع)