دسته: گزارش ها

شصت و پنجمین جلسه آموزشی و درمانی خیرین انجمن خیریه حضرت قمر بنی هاشم(ع)

 

گزارش تصویری از شصت و پنجمین جلسه خیرین صبح های چهارشنبه انجمن خیریه حضرت قمر بنی هاشم(ع) شهرستان نجف آباد این هفته مورخ 98/05/30 ساعت 6 صبح با حضور جناب آقای دکتر احمدرضا قنبری روانشناس بالینی پیرامون هوش معنوی از دیدگاه حضرت علی (ع)