بازدید فرماندار محترم شهرستان نجف آباد جناب آقای محمودی از انجمن خیریه حضرت قمر بنی هاشم (ع)

در تاریخ95/02/07جناب آقای محمودی فرماندار محترم شهرستان نجف آباد از انجمن خیریه حضرت قمربنی هاشم ع بازدید به عمل آورد و از زحمات مدیریت انجمن خیریه آقای علی سلیمان نژاد تشکر کردند و از خیرین که این خیریه را یاری نمودند تشکر کردند.