بازدید جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا حسناتی از انجمن خیریه حضرت قمر بنی هاشم (ع)

در تاریخ95/02/1 حضرت حجت الاسلام حاج آقاحسناتی امام جمعه محترم شهرستان نجف اباد از مرکز خدمات درمانی انجمن خیریه حضرت قمر بنی هاشم (ع) بازدید نمودند و رهنمودهایی به کارمندان خیریه دادند و ایشان فرمودند شما کارمندان خیریه در جایگاه خاصی قرار دارید و خداوند اجر و پاداشی بسیار به شما کارمندان زحمت کش که در رابطه با بیماران فعالیت می کنید میدهد.