بازدید موسسه تسکین آلاء اصفهان ویژه بیماران سرطانی از انجمن خیریه حضرت قمربنی هاشم(ع)

 

در روز سه شنبه مورخ 96/2/27ساعت 7:30 صبح جناب آقای دکتر مرندی و جناب آقای دکتر ناجی ریاست محترم موسسه تسکین آلاء (ویژه حمایت از بیماران سرطانی) از خیریه حضرت قمر بنی هاشم(ع)نجف آباد بازدید داشتند.

در این جلسه اعضاء محترم هیئت مدیره انجمن خیریه حضرت قمر بنی هاشم (ع) شرکت داشتند که جناب آقای دکتر افلاکیان ریاست محترم هیات مدیره ضمن خوش آمدگوئی به میهمانان عزیز گزارشی از انجمن خیریه ایراد فرمودند .

سپس جناب آقای علی سلیمان نژاد مدیرعامل محترم انجمن خیریه ضمن خوش آمدگوئی و تبریک اعیاد گذشته خدمت میهمانان عزیز گزارشی از روند انجمن خیریه ایراد نمودند.


 

 

سپس جناب آقای دکتر ناجی ریاست محترم موسسه تسکین آلاء از زحمات مدیریت و پرسنل انجمن خیریه حضرت قمر بنی هاشم(ع) نجف آّباد تقدیر و تشکر کردند و همچنین جناب اقای دکتر محسن حق پرستی را به عنوان نماینده بین موسسه تسکین آلاء و انجمن خیریه حضرت قمر بنی هاشم(ع) نجف آباد جهت بیماران سرطانی تعیین نمودند.


 


جناب آقای دکتر مرندی ضمن توفیق روزافزون از درگاه خداوند برای مدیرعامل و هیات مدیره و پرسنل انجمن خیریه حضرت قمر بنی هاشم (ع) فرمودند با پشتکاری که از جناب آقای علی سلیمان نژاد سراغ داریم می تواند به نحو احسن و مطلوب با موسسه تسکین آلاء همکاری نماید .

همچنین مقرر گردید بیماران سرطانی نجف آبادی که در موسسه تسکین آلاء اصفهان پرونده پزشکی دارند به انجمن خیریه حضرت قمر بنی هاشم(ع) نجف آباد معرفی گردند و تحت پوشش این انجمن قرار گیرند.

 

 

در پایان میهمانان عزیز از بخش های مختلف انجمن خیریه حضرت قمربنی هاشم(ع) بازدید نمودند.