بازدیدریاست فرماندهی نیروی انتظامی شهرستان نجف آباد از انجمن خیریه حضرت قمر بنی هاشم(ع)


گزارش تصویری بازدید ریاست فرماندهی نیروی انتظامی جناب سرهنگ باباکلانی و هیئت همراه از انجمن خیریه حضرت قمر بنی هاشم(ع) و مرکز پزشکی تخصصی حضرت قمر بنی هاشم(ع) روز یکشنبه مورخ 98/04/30