خیریه قمر بنی هاشم (ع) | خیریه | فعالیت های بشردوستانه | کمک و نیکوکاری

میخواهم با انجمن آشنا شوم

برای آشنایی با انجمن خیریه و فعالیتها و عملکرد آن در   اینجا   جستجو کنید.

انجمن چگونه به من کمک می کند؟

چگونگی ارائه خدمات انجمن خیریه به بیماران صعب العلاج و نیازمند و خانواده آنها را در   اینجا   جستجو کنید.

من چگونه می توانم به انجمن خیریه کمک کنم؟

چگونگی کمک به انجمن خیریه را در   اینجا   جستجو کنید.

آشنایی با مرکز توانبخشی شهید صدوقی

برای اشنایی با مرکز و فعالیتهای آن در  اینجا  جستجو کنید.

معرفی کلی خیریه قمر بنی هاشم (ع)

 سنگ بنای انجمن خیریه حضرت قمربنی هاشم(ع) را رادمردیها و جوانمردیهای انسانهائی با ایمان به وجود آورده که همه از صدق دل و خلوص ایمان و استعانت از نام بزرگ اسوه جوانمردی و شهامت و شهادت حضرت ابوالفضل العباس(ع) تلاش کردند تا به یاری محرومان و نا امید انسانهائی بشتابند که از همه کس و همه چیز جز رب خالق بریده بودند و چه خوش بنیان نهادند این رفیع کاخ بلند انسان دوستانه را. بنایی که با استواری ایمان بنا شد و خداوند بزرگ حافظ آن بانیان خیر است.

انجمن خیریه حضرت قمر بنی هاشم(ع) در سال 1376با حضور 26 نفر از افراد خیر و متعهد شهر که به عنوان هیات امناء می باشند افتتاح گردیده و در تاریخ 1378/03/06 تحت شماره ثبت 52 در اداره ثبت اسناد شهرستان نجف آباد به ثبت رسید. لازم به ذکر است که فعالیت هیات امناء به صورت افتخاری می باشد.

انجمن خیریه حضرت قمر بنی هاشم (ع) از تاریخ 95/01/21 به محل جدید خود واقع در فلکه آزادگان خیابان آیت اله حججی (پشت پارک ) مجتمع خدمات درمانی حضرت قمربنی هاشم (ع) منتقل شده است. لازم به ذکر است که قسمت کلینیک درمانی این خیریه نیز به زودی افتتاح خواهد گردید. 

گزارش

چهلمین جلسه آموزشی و درمانی خیرین انجمن خیریه حضرت قمر بنی هاشم(ع)

چهلمین جلسه آموزشی و درمانی خیرین انجمن خیریه حضرت قمر بنی هاشم(ع)

چهلمین جلسه مشترک هیات مدیره، هیات امناء و خیرین همراه انجمن خیریه حضرت قمر بنی هاشم(ع) در ساعت…
سی و نهمین جلسه آموزشی و درمانی خیرین انجمن خیریه حضرت قمر بنی هاشم(ع)

سی و نهمین جلسه آموزشی و درمانی خیرین انجمن خیریه حضرت قمر بنی هاشم(ع)

سی و نهمین جلسه مشترک هیئت مدیره و هیئت امناء انجمن خیریه بهداشتی درمانی حضرت قمر بنی هاشم(ع) نجف…
جشن میلاد حضرت قمربنی هاشم(ع) و بیست و دومین سالروز تاسیس انجمن خیریه حضرت قمر بنی هاشم(ع) شهرستان نجف آباد

جشن میلاد حضرت قمربنی هاشم(ع) و بیست و دومین سالروز تاسیس انجمن خیریه حضرت قمر بنی هاشم(ع) شهرستان نجف آباد

روز جمعه مورخ 97/01/31 در آستانه بیست و دومین سالگرد تاسیس انجمن خیریه حضرت قمر بنی هاشم(ع) و میلاد…
مراسم خاکبرداری مرکزدیالیز 56 تخت خوابی انجمن خیریه حضرت قمر بنی هاشم(ع)

مراسم خاکبرداری مرکزدیالیز 56 تخت خوابی انجمن خیریه حضرت قمر بنی هاشم(ع)

در تاریخ 97/1/31 در آستانه بیست و دومین سالگرد تاسیس انجمن خیریه حضرت قمربنی هاشم(ع) نجف آباد در…
سی و هشتمین جلسه آموزشی و درمانی خیرین انجمن خیریه حضرت قمر بنی هاشم(ع)

سی و هشتمین جلسه آموزشی و درمانی خیرین انجمن خیریه حضرت قمر بنی هاشم(ع)

سی و هشتمین جلسه مشترک هیئت امناء وهیئت مدیره وخیرین انجمن خیریه بهداشتی درمانی حضرت قمربنی…
تجلیل از کارمندان انجمن خیریه حضرت قمر بنی هاشم(ع)

تجلیل از کارمندان انجمن خیریه حضرت قمر بنی هاشم(ع)

نشستی به رنگ مهربانی جلسه پایان سال 1396 مدیرعامل و اعضاء هیئت مدیره انجمن خیریه حضرت قمر بنی…