خیریه قمر بنی هاشم (ع) | خیریه | فعالیت های بشردوستانه | کمک و نیکوکاری

میخواهم با انجمن آشنا شوم

برای آشنایی با انجمن خیریه و فعالیتها و عملکرد آن در   اینجا   جستجو کنید.

انجمن چگونه به من کمک می کند؟

چگونگی ارائه خدمات انجمن خیریه به بیماران صعب العلاج و نیازمند و خانواده آنها را در   اینجا   جستجو کنید.

من چگونه می توانم به انجمن خیریه کمک کنم؟

چگونگی کمک به انجمن خیریه را در   اینجا   جستجو کنید.

آشنایی با مرکز توانبخشی شهید صدوقی

برای اشنایی با مرکز و فعالیتهای آن در  اینجا  جستجو کنید.

معرفی کلی خیریه قمر بنی هاشم (ع)

 سنگ بنای انجمن خیریه حضرت قمربنی هاشم(ع) را رادمردیها و جوانمردیهای انسانهائی با ایمان به وجود آورده که همه از صدق دل و خلوص ایمان و استعانت از نام بزرگ اسوه جوانمردی و شهامت و شهادت حضرت ابوالفضل العباس(ع) تلاش کردند تا به یاری محرومان و نا امید انسانهائی بشتابند که از همه کس و همه چیز جز رب خالق بریده بودند و چه خوش بنیان نهادند این رفیع کاخ بلند انسان دوستانه را. بنایی که با استواری ایمان بنا شد و خداوند بزرگ حافظ آن بانیان خیر است.

انجمن خیریه حضرت قمر بنی هاشم(ع) در سال 1376با حضور 26 نفر از افراد خیر و متعهد شهر که به عنوان هیات امناء می باشند افتتاح گردیده و در تاریخ 1378/03/06 تحت شماره ثبت 52 در اداره ثبت اسناد شهرستان نجف آباد به ثبت رسید. لازم به ذکر است که فعالیت هیات امناء به صورت افتخاری می باشد.

انجمن خیریه حضرت قمر بنی هاشم (ع) از تاریخ 95/01/21 به محل جدید خود واقع در فلکه آزادگان خیابان آیت اله حججی (پشت پارک ) مجتمع خدمات درمانی حضرت قمربنی هاشم (ع) منتقل شده است. لازم به ذکر است که قسمت کلینیک درمانی این خیریه نیز به زودی افتتاح خواهد گردید.


 
 

 
 
 

گزارش

سی و هشتمین جلسه آموزشی و درمانی خیرین انجمن خیریه حضرت قمر بنی هاشم(ع)

سی و هشتمین جلسه آموزشی و درمانی خیرین انجمن خیریه حضرت قمر بنی هاشم(ع)

سی و هشتمین جلسه مشترک هیئت امناء وهیئت مدیره وخیرین انجمن خیریه بهداشتی درمانی حضرت قمربنی…
تجلیل از کارمندان انجمن خیریه حضرت قمر بنی هاشم(ع)

تجلیل از کارمندان انجمن خیریه حضرت قمر بنی هاشم(ع)

نشستی به رنگ مهربانی جلسه پایان سال 1396 مدیرعامل و اعضاء هیئت مدیره انجمن خیریه حضرت قمر بنی…
سی و هفتمین جلسه آموزشی و درمانی خیرین انجمن خیریه حضرت قمر بنی هاشم(ع)

سی و هفتمین جلسه آموزشی و درمانی خیرین انجمن خیریه حضرت قمر بنی هاشم(ع)

سی و هفتمین جلسه مشترک هیئت امناء و هیئت مدیره و خیرین انجمن خیریه بهداشتی درمانی حضرت قمر بنی…
توزیع سبد کالا بین نیازمندان تحت پوشش انجمن خیریه حضرت قمر بنی هاشم(ع) در اسفندماه1396

توزیع سبد کالا بین نیازمندان تحت پوشش انجمن خیریه حضرت قمر بنی هاشم(ع) در اسفندماه1396

انجمن خیریه حضرت قمر بنی هاشم(ع) به مناسبت فرا رسیدن عید نوروز در اسفندماه 1396 بین بیماران نیازمند…
سی و ششمین جلسه آموزشی و درمانی خیرین انجمن خیریه حضرت قمر بنی هاشم(ع)

سی و ششمین جلسه آموزشی و درمانی خیرین انجمن خیریه حضرت قمر بنی هاشم(ع)

سی و ششمین جلسه مشترک هیئت مدیره و هیئت امنا و خیرین انجمن خیریه بهداشتی درمانی حضرت قمر بنی…